ARNE SAMUELSEN - Maleri
IVAR PAPADOPOUIOS SAMUELSEN - Maleri / tegning

20. NOVEMBER - 31. DESEMBER 2021

20211004_161933.jpg

ARNE SAMUELSEN

2 Kolorert tusjtegning.jpg

IVAR PAPADOPOUIOS SAMUELSEN

ARNE SAMUELSEN

Arne Samuelsen arbeidet i flere år som illustratør innen ulike bransjer. Han arbeider med akryl og olje på lerret og bruker ofte en svært tynn fargeoppløsning. Hans motivkrets har forandret seg fra de naturalistiske komposisjoner med et lite element av surrealisme, til bilder hvor det absurde og uvirkelige får en stadig større plass. Samuelsen kan veksle mellom det positive og humørfylte, og det angstfylte, nærmest marerittlignende. Hans fargebruk spenner over et like stort felt som hans motiver, fra det lyseste hvite til en mørk og truende koloritt. Drømmen går igjen som tema, likeledes det underbevisste og det okkulte. Han bruker ofte psykologiske symboler i tråd med Sigmund Freud og Salvador Dali.

IVAR SAMUELSEN

 

Ivar Papadopouios Samuelsen (f. 1950) er medlem av NBK (Norske billedkunstnere) og Tegnerforbundet. Opprinnelig er han utdannet illustratør og grafisk designer. På grunn av denne utdannelsen har han ved siden av å produsere bilder for utstillinger også i en årrekke arbeidet kommersielt som illustratør, grafisk formgiver og pedagog. Etter hvert tok det kunstneriske arbeidet helt over- hånd, og de siste ti årene har han kun arbeidet med å produsere bilder for utstillinger og salg.

 

Teknikkene han benytter er tegning på papir (tusjpenn og kull) og akrylmaling på ler- ret. Han har avholdt flere separatutstillinger både i Norge og i Hellas, samt deltatt på mange kollektivutstillinger. De siste årene har han mottatt mange stipender, bl.a. fra Norsk kultur- råd og Norsk illustrasjonsfond. Samuelsen er representert i kunstsamlinger og har blitt innkjøpt av flere offentlige institusjoner. I tillegg til bildeproduksjon har han skrevet tre bøker. To av dem er rikt illustrert med egne tegninger, den tredje med egne foto.

Noen ord om tegneprosjektet ”Skogsfragmenter”

 

"Jeg har gjennom flere år arbeidet med en serie tegninger som jeg kaller skogsfragmenter. Ideen med denne serien er å vise bilder som hvert enkelt er fragmenter og detaljer av den helhet som defineres som skog. Til sammen vever disse tegningene et teppe som beskriv- er det varierte og mangfoldige miljøet skogen består av. Billedmessig og kunstnerisk skal hvert enkelt verk kunne stå for seg selv. De fleste arbeidene er kolorerte tusjtegninger i A3 og A2 format, men serien består også av noen arbeider utført med akryl på lerret."

Bildene og arbeidsprosessen

"Det blir ofte sagt om bildene mine at de er fotografiske og detaljerte. Det stemmer nok, men for meg er ikke dette et mål i seg selv. Det håndverksmessige er kun et virkemiddel i veien mot målet. Det jeg streber etter er å få frem en stemning og et utrykk som kan overføres til betrakteren. Komposisjonen er en viktig grunnpilar i bildene mine.

Jeg bruker lang tid på hvert bilde, uansett om det er maleri eller tegning. Jeg regner ikke timer, men dager, uker og i ekstreme tilfelle måneder. Prosessen går over flere faser.
Først er det å finne motivet jeg ønsker. Ofte har jeg en tanke om hva dette skal være på forhånd, andre ganger finner jeg det underveis. Til skissegrunnlag bruker jeg foto som jeg selvfølgelig tar selv. Dernest er det å komponere bildet, gjøre de forandringer og justeringer som er nødvendig for at bilde skal fungere slik jeg ønsker. Når komposisjonen er bestemt skisserer jeg opp hovedelementene slik at jeg får plassert de viktigste holdepunktene i bildet. Så begynner det møysommelige pirkearbeidet som tar lengst tid. Siste fase

i arbeidsprosessen er å betrakte bildet et par dager, noe som regel fører til de siste små justeringene.

Hjemmeside: www.ivarps.com