top of page

TRINE FOLMOE - maleri
HARALD KOLDERUP - maleri
PER LUNDGREN - maleri
EVEN RICHARDSON - maleri

18. MARS - 10. APRIL 2023

IMG_4134.jpg

Trine Folmoe

Harald Kolderup

IMG_4662.jpeg

Per Lundgren

IMG_0266.jpeg

Even Richardson

TRINE FOLMOE

«Hud. Dette lag av gjennomskinnelig materie. Som voks lyser den, og blodets puls synes blågrønnlig under dens overflate.
Varm, kald, ru, glatt som fløyel og silke, sårbar, pansertykk… Menneskets største organ.
Huden gjenstand for begjær, for trygghet, nærhet, bluferdighet, …Naken, avkledd, avslørt.
I malerens og billedhuggerens verksted avkles kroppen og i huden vises stoffligheten og farvetonene, de mest forfinende overganger..
Kunstneren stryker varsom over hudens mykhet og spenst, tynn som den fineste silke, kjenner knoklene, kjøttet og fettets former.. Håndens oppfatning videreføres til verket, Ordløst».


Fra tidlig barndom/ungdomstid tegnet jeg dagligdagse motiver, tegningene ble som dagbøker. Gjennom studietiden fordypet jeg meg i motiver og teknikk, særlig Renessansen og Barokkens malerier grep meg sterkest. Senere Antikkens greske skulpturer, og dermed de greske myter. De senere årene har jeg arbeidet med mytologiske motiver, hvor jeg forsøker å gjøre denne verden nær oss, slik at gudene blir menneskeliggjort.

HARALD KOLDERUP

“I et bilde søker jeg en syntese mellom ide og natur. Ideen levendegjøres på naturens premisser. Naturen ses alltid fra et mennneskes perspektiv og mennesket er selv natur. Ved å nærme seg naturen, substansen, menneskelige proporsjoner og uttrykk, nærmer man seg også kjernen i menneskelig eksistens, begrepsdannelse og forestilling.”

 

 

Jeg foretrekker å male med levende modell foran meg, enten modellen er et menneske eller et landskap. Det blir som et levende møte som gir meg et vell av inntrykke som jeg prøver å samle når jeg maler bildet.

PER LUNDGREN

Per Lundgren (f. 1959) er en norsk kunstmaler og har portrettert mange kjente norske og utenlandske profiler. Motivene hans henter han ofte fra Kragerø hvor han er fra. Han er kjent for sine fantaserte motiver i surrealisme. Han har gått i tegnlære hos R. Schønfeldt i Oslo samtidig med studier i kunsthistorie på Universitetet i Oslo. Han gikk senere som elev hos O. Nerdrum fra 1982 til 1984. 

 

Han har portrettert mange norske og utenlandske berømtheter, blant andre kong Haakon VII. Arbeidene hans er innkjøpt til blant annet Krigsskolen og Hotel Continental.

 

Portrettbestillinger:(utvalgte).

Erling og Anna Stordal , Beitostølen H.sportssenter.

Knut Haavik. Se og Hør.

Rektor Eli Engløk. Oslo Handelsgymnasium

Rektor Trond Lien. Oslo Handelsgymnasium

Rektor S. Methlie. Bergen Handelshøyskole

Rektor Ole D. Læhrum UiB.

Overlege Frode Læhrum. UiO

Haakon 7. Krigsskolen Linderud.

Oberst Arne Opperud.

Oberst Kjell Grandhagen.

Barbra Grothus. USA .

Også flere kjente portretter av nordiske kunstnere. Bla. Max von Sydow, I. Bergmann.

 

Utvalgte utstillinger:

MEAM. Barcelona

Amos Anderson .Museum. Helsinki.

Low. Atlanta.

New York Gallery. New Mexico.

Ericsson Gallery. Oslo/ New York.

Vico, Italia.

Yran og Storbraaten cruisebåter.

Forskjellige filmer.

Bærum kunstforening

Kragerø Kunstforening.

«Romantikk og Realisme.»

Beitohallen. Beitostølen.

 

Portrettmaleriet er en egen sjanger hvor forventningene om gjenkjennelse, psykologi og rolle skal forenes i et konsentrert uttrykk. Maleriet vil alltid være preget av kunstneren selv. Hans virkemidler, innstudering og forhold til personen vil ofte prege det ferdige portrettet. Det kan spissformuleres at maleriet er et selvportrett med modellen som hjelpemiddel. (Det tradisjonelle selvportrettet forteller mest om synet på seg selv). Samtidig er det ikke tvil om at et portrett av historiske legender, f.eks. Shakespeare, romanfiguren Dorian Grey , forteller noe om modellen. Uten at vi behøver å tenke så mye på maleren. Dette samrøret gir oss innsyn begge to; maleren og modellen.

EVEN RICHARDSON

Even Richardson (f. 27. februar 1961 i Oslo) er en norsk maler, tegner og grafiker, kjent for et figurativt uttrykk.

Han var elev ved Einar Granums Malerskole 1980-1981, deretter elev av Odd Nerdrum 1981-1983 og ved Statens kunstakademi 1983-1985. Han debuterte med separatutstilling i Kunsthuset i Oslo 1989 og deltok på utstillingen «Romantikk og Realisme» i 1982 og ytterligere to ganger på 80-tallet.

Han har «utviklet symbolistiske og litterærer temaer som går i retning av de seneste nyromantiske strømninger, og motivvalgene med riddere og jomfruer gir assosiasjoner til middelalderen».

Richardson har laget portretter av bl.a. Kong Olav VKåre Willoch og Boutros Boutros-Ghali.

Tekst: Hentet fra Wikipedia

bottom of page