JULIAN KARLSEN
HENRIK MIKKELSGÅRD

​Maleri

20. AUGUST - 11. SEPTEMBER 2022

Skjermbilde 2021-11-30 kl. 10.43.04.png
untitled.jpeg

Julian Karlsen, Foto: Stian Frøysang

Henrik Mikkelsgaard

JULIAN KARLSEN

Julian Karlsen (f. 1988) er en billedkunstner fra Gjøvik, basert i Oslo.

I 2011 begynte Karlsen å studere ved Bergen Arkitekthøyskole og senere AHO, men sluttet på studiene og fortsatte sitt arbeid som kunstner på fulltid. Han har gjort en rekke utstillinger av egne verk siden, i tillegg til å ha stilt ut unge kunstnere gjennom prosjektet, Galleri Lyssky.

Verkene hans beveger seg ofte i krysningspunktet mellom figurative, mellommenneskelige opplevelser av tilværelsen og abstrakte fremstillinger av lidelse, kjærlighet og fortvilelse. Dette så vel som non-figurative verk.

Han arbeider intuitivt og ekspresjonistisk, og noen av verkene hans bærer også preg av humoristiske og lekne tolkninger av virkeligheten.

HENRIK
MIKKELSGÅRD

soon.3.jpeg

Henrik Mikkelsgård (f.1989)  

Henrik sin praksis tar opp i seg sosiale og individuelle aspekter av hverdagen der billedkunsten er en plattform for personlige fortellinger og erfaringer. Han forteller med både abstraksjoner og organiske former om natur og mennesker. Han er ubundet og fri i sin form og fargebruk og fortellingene skapes av en nærmest naiv tilnærming, men uttrykkes presist med former, farge, perspektiv og romlighet. Utrykkene bærer preg av en slags framtidstro og håp.  

 

https://www.henrikmikkelsgard.com/ 

@henrikmikkelsgard