top of page

KAJA BOLLETTE RØED

​Maleri

12. FEBRUAR - 6. MARS 2022

IMG_0436.jpg

KAJA RØED

Kaja Bolette Røed 2022

"Jeg er opptatt av å fange følelsesmessige situasjoner. Jeg jobber ofte i serier og kan gå inn og ut av samme tema, vekselsvis i løpet av året, flere år på rad.

Når bildene blir for konkrete, flyter jeg ofte over i det mer abstrakte, men kommer alltid tilbake til menneskefiguren, som jeg synes har muligheter til å uttrykke det aller meste.

Jeg jobber stort sett vått i vått. Da jobber jeg på flere bilder samtidig. Det er veien, ikke nødvendigvis målet som interesserer meg. Bildet kan ha opphav i en konkret ide, men like gjerne en intuitiv arbeidsprosess.

Jeg har ofte en plan, men havner et helt annet sted." - Kaja Røed

CV Kaja Bolette Røed

Født:     050560

Utdannelse:
1978-79           Bournemouth & Poole College of Arr. - Foundation in Art &  Design,  England
1979-82.          Brighton Polytechnic. - Bachelor Art (Honours), England
1983-84.          Atelier Nord v/ Anne Breivik, Arnold Rottem
1987-91.          Statens Kunstakademi, Oslo

Stipend:          Thomas Fearnly’s minnestipend
                         Statens Kunstakademi etableringsstipend 

Utstillinger:      Royal Academy of Art, London (gruppeutstilling)
                          Statens Høstutstilling,  Oslo
                          Galleri Heer,  Oslo
                          Gallleri RAM,  Oslo
                          F 15,  Jeløy , Moss
                          Galleri X,  Son
                          Moss Kunstforening
                          Galleri Røed,  Tjøme
                           Vannet,  Son
                           Gjølstad Bruk,  Son
                           Son Rammeverksted
                           Kilen Galleri,  Hvasser
                           Vestby Kunstforening
                           Galleri Palett,  Son
                           Galleri Soon, Son

bottom of page