top of page

RAGNHILD WIK - keramiske objekter
MONA ECKHOFF SØRMO - maleri og keramiske objekter

9. APRIL - 1. MAI 2022

Skulptur - Ragnhild Wik
In between 2_2020_153x153cm.jpg

Ragnhild Wik

Mona Eckhoff Sørmo

Prosjektbeskrivelse for utstillingen: «ET BENTISK UNIVERS»

Bentos er en fellesbetegnelse for alle organismer som primært er knyttet til bunnen i havet. Skogbunn og havbunn har mange likheter, men hadde skogbunnen blitt behandlet som havbunnen ville vi reagert umiddelbart. Vannoverflaten skjuler det som skjer på havbunnen. Det vi ikke ser ... har vi vondt av.

Prosjektet vil sette søkelyset på nødvendigheten av å verne om dette unike undersjøiske universet, som er kilden til alt liv. Vår rike naturarv er en utømmelig kilde til inspirasjon og restitusjon. Håpet er drivkraften og utstillingen på Galleri Soon vil være vårt første kunstneriske samarbeidsprosjekt.

Sammen vil vi skape et undersjøisk univers av unike keramiske objekter, skulpturer, malerier og vegg arbeider.

- Ragnhild og Mona

RAGNHILD WIK

NIK_Ragnhild Wik_Niklas_Hart-3.jpg

Ragnhild Wik (f. 1969) la­ger uni­ke keramiske kunst og bruksobjekter. Objektene bæ­rer preg av en le­ken, ufull­kom­men og fryktløs til­nær­ming til ma­te­ria­lene. Arbeidsglede, kunstnerisk frihet, det å skape med egne hender, samt læring og videreutvikling gjennom å jobbe fritt, bryte regler, utforske og eksperimentere med ulike teknikker og materialer er det som driver henne i sitt kunstnerskap.

Wik sitt kunstneriske prosjekt handler om å skape og formidle unike håndlagede funksjonelle objekter, taktile skulpturer og romlige fortolkninger. Fortrinnsvis former hun elementer og objekter for hånd og praktiserer en nær og leken tilnærming til materialene. Arbeidsprosessen er intuitiv rask og fri, men også møysommelig tidkrevende og repeterende. Ofte den samme formen, men med de små endringene, som oppstår gjennom å forme materialet med egne hender. Med hennes bakgrunn fra tekstil og keramikk har hun ofte arbeidet med å utforske kombinasjoner av disse materialene, for å oppnå bevegelighet og klang. Dette har resultert i en rekke flerdimensjonale kinetiske verk.

 

Balansen mellom mennesker og natur opptar Wik og hun finner inspirasjon i mektige naturfenomener, og elementenes samspill. Hun har en fascinasjon for det feilbarlige og mennesket og naturens evne til å restituere og gjenoppbygge etter kriser og katastrofer. Utfordringene og variasjonen i det uforutsette som oppstår ved å eksperimentere med forskjellige materialer og primitive keramiske brenn teknikker er også en kilde til inspirasjon i Wik sitt virke.

www.wikoslo.no

MONA ECKHOFF
SØRMO

mona.jpg

Mona Eckhoff Sørmo er billedkunstner bosatt i Oslo, med utdannelse blant annet fra Kunstakademiet i Bergen, Madrid og Praha. Hun er medlem av Norske billedkunstnere, Tegnerforbundet, Landsforeningen norske malere og er innkjøpt av bla. Sørlandets kunstmuseum og i Statoilssamlinger.Hun mottok i 2021 stipend fra Norsk illustrasjons fond til kunst og bok prosjektet Ski i sjela.

Eckhoff Sørmos kunstneriske virke omhandler maleri, foto, tegning og installasjon, Tematikken dreier rundt observasjoner av natur og kultur, satt i sammenheng med livssykluser og mikro makro strukturer. Maleriene er ofte laget med blandingsteknikker av materialer som sand, kull, sement, asfalt og marmorstøv. Kontrasten spenner fra det fine detaljerte, til grove og skulpturelle. Størrelsene varierer fra det minimale til store monumentale verk, og bildene opererer ofte konseptuelt i forhold hverandre og utstillingsrommet.

bottom of page