SARA SKOTTE - Keramikk

VIBEKE JERKAAS - Maleri

27. MARS - 18. APRIL 2021

SARA SKOTTE

 

Prosjektet jeg skal vise i Galleri Soon er en kunstnerisk utforskning av vasen som form, og meningsbærende objekt.

Ideen til denne serien vaser stammer fra en fascinasjon over hvordan naturens elementer påvirker miljøet rundt seg. Jeg har tatt utgangspunkt i landskapet på Verdens Ende på Tjøme, og bruker denne inspirasjonen til å reflektere over landskap, miljø og tid gjennom et kunstnerisk prosjekt. Jeg fascineres av havets og bølgenes møter med steinlandskap, og hvordan dette danner nye former over tid. Vann og fjell jobber med og mot hverandre, skaper motsetninger og kontraster, men også nye sammenhenger, som en symbiose der alle elementene er avhengige av hverandre. Disse inntrykkene skal jeg bearbeide i leire og oversette til vaseformen. Målet er at produktet skal skape undring og åpne for en ny lesning hos betrakteren.

 

Beholderen, eller leirkaret, har lang tradisjon i keramikkens historie, nettopp fordi denne formen har stort brukspotensiale. Ved å jobbe med beholderen som funksjonelt objekt, velger jeg meg derfor også en viktig del av mitt materiales historie, og knytter sammen fortid og nåtid. Jeg tvinges til å filosofere rundt vasen som konsept. Hvilken verdi har den hatt gjennom tidene sett i et kulturhistorisk, kunsthistorisk og arkeologisk perspektiv? En form er aldri kun form. Den besitter mange kvaliteter og verdier, og gjennom min bearbeidelse skal jeg synliggjøre dette.

VIBEKE JERKAAS

 

Mine arbeider i maleri, trykk og tegning kretser rundt menneske og natur, menneskets natur og menneskelig natur. Minner og observasjoner fra naturen og erfaringer og sanseopplevelser fra det menneskelige dekonstrueres og rekomponeres. Emosjoner transformeres til form, rytme og bevegelse og gjenskapes i visuelle uttrykk. Jeg bruker naturlige materialer som lin, tre, harelim, kull, rust, gull, vann, jord. 

 

Jeg undersøker hvordan naturfargene fra naturen påvirker uttrykket i et portrett. Og jeg forsker på hvor mye eller lite tegning som skal til for å skape gjenkjenning.

 

Alle mine prosjekter handler om å finne inn til noe elementært, naturlig og ekte. Jeg ønsker å bevege noe i kjernen av det menneskelige, med håp om at det kan lede til en sterkere tilknytning til det som er nært og viktig i livet.

Naturen gir balanse og er en motvekt til alt som skjer utenfor oss. For meg er naturen et hellig sted der jeg finner ro og styrke. I naturen blir kretsløpet så tydelig: at alt er skapt av det samme og skal bli det samme igjen. Naturen minner oss på hvordan alt henger sammen i en uendelig helhet – at alle henger sammen og har like stor verdi.

 

GALLERI SOON

MEIERIGÅRDEN
STORGT. 17
1555 SON

post@gallerisoon.no


Tlf: 489 54 493

ÅPNINGSTIDER

Mandag – fredag 11-17

Lørdag                  11-16

Søndag                 12-16

Hjertelig velkommen!

2021 © Vilde Vollevik / Galleri Soon