ARNE SAMUELSEN & TEPPO VALKAMA

MALERI / FOTO

31. OKTOBER - 22. NOVEMBER 2021

Teppo Valkama og Arne Samuelsen er samboere i Dörnbergerhuset i Son, oppkalt etter maleren Carl Johannes Andreas Adam Dörnberger (1864-1940). Der har de delt atelier i 20 år. 

Arne Samuelsen arbeidet i flere år som illustratør innen ulike bransjer. Han arbeider med akryl og olje på lerret og bruker ofte en svært tynn fargeoppløsning. Hans motivkrets har forandret seg fra de naturalistiske komposisjoner med et lite element av surrealisme, til bilder hvor det absurde og uvirkelige får en stadig større plass. Samuelsen kan veksle mellom det positive og humørfylte, og det angstfylte, nærmest marerittlignende. Hans fargebruk spenner over et like stort felt som hans motiver, fra det lyseste hvite til en mørk og truende koloritt. Drømmen går igjen som tema, likeledes det underbevisste og det okkulte. Han bruker ofte psykologiske symboler i tråd med Sigmund Freud og Salvador Dali.

 

Teppo Valkamas foto på lerret har ofte malerisk uttrykk. Kunstneren jobber fritt med elementer, teknikker og bildene blir både konkrete og abstrakte,  der drømmer får spillerom. Uttrykket beveger seg i grenselandet: vakkert - dystert, rolig - urolig, harmoni - disharmoni, lyst - mørkt, glad - trist... Disse motpolene er ofte flettet sammen i hvert enkelte bilde. Teppo bruker lang tid i arbeidet og mener at bildet er ikke ferdig før den nære kontakten til utgangspunktet er borte og bildet har fått eget uttrykk og er fri for tolkninger.

 

GALLERI SOON

MEIERIGÅRDEN
STORGT. 17
1555 SON

post@gallerisoon.no


Tlf: 489 54 493

ÅPNINGSTIDER

Mandag – fredag 11-17

Lørdag                  11-16

Søndag                 12-16

Hjertelig velkommen!

2020 © Vilde Vollevik