YNGVILL LASSEM

MALERI

 

7. MARS - 26. APRIL

Yngvill Lassem er en abstrakt maler fra Oslo som har hatt en stigende kurve de siste årene, med en produksjon som vitner om en billedkunstner på toppen av sin karriere. Musikk har alltid vært en viktig inspirasjonskilde og bildene komponeres i og til takt og tone. 

 

Yngvill Lassems malerier taler åpenbart til et stadig større kunst publikum. Hun treffer med et uttrykk som appellerer til sjelen, noe uforklarlig men likevel ekte. Ambivalensen mellom det todimensjonale, som definerer maleriets virkelighet, og det tredimensjonale rommet, som definerer betrakterens virkelighet, settes hele tiden opp mot hverandre i Lassems arbeider. Ved hjelp av form, flate, farge og linje skyves disse sentrale markørene frem og tilbake på lerretet, og der de maleriske virkemidlene utfordres, utfordres også betrakterens blikk. Det er også denne ambivalensen mellom det todimensjonale og det tredimensjonale, spesielt når det tredimensjonale vinner frem, at det skapes rom for betrakterens egne assosiasjoner.

Arbeidsprosessen

Spontanitet står sentralt. Det blir lag på lag av improvisasjon. De underliggende bildene blir grobunn for det endelige, - og er med på å gi "pust" til bildet. Lerretet jobbes med på gulvet, flyttes til vegg, snues alle fire veier, - returneres igjen til gulvet, og så videre. Den ene flaten går inn i den forrige og det oppstår dynamikk og dybder som er med på å skape romfølelse.

Musikk er fast følgesvenn. Den gir kraft og fører meg inn i en tilstand fri for alle forstyrrelser utenfra. Ulike energier avløser hverandre gjennom hele arbeidsprosessen.

Jeg tilstreber at bildene kan åpne til fri fabulering for den enkelte tilskuer.

For mer informasjon: https://yngvill.weebly.com/

Alle maleriene er malt med akryl på lerret.

GALLERI SOON

MEIERIGÅRDEN
STORGT. 17
1555 SON

post@gallerisoon.no


Tlf: 489 54 493

ÅPNINGSTIDER

Mandag – fredag 11-17

Lørdag                  11-16

Søndag                 12-16

Hjertelig velkommen!

2020 © Vilde Vollevik