top of page

CALINA PANDELE YTTREDAL

Billedkunstner, lyskunstner, forfatter og foredragsholder Calina Pandele Yttredal har en omfattende kunstnerisk virksomhet, nasjonalt og internasjonalt. Med klassisk kunstutdanning fra inn - og utland, blant annet fra Statens Kunstakademi i Oslo, er samspillet mellom farge, lys og rom et spesialområde som hun har utforsket gjennom to – og tredimensjonale arbeider og prosjekter. Temaene i hennes verker kretser omkring sykluser i naturen og menneskets liv, sett gjennom aktuelle problemstillinger og i kulturhistorisk perspektiv.

Yttredal anvender stort spekter materialer, teknikker og formater, innen maleri, tegning, grafikk, og hun har ferdigstilt en rekke lysskulpturer samt stedsspesifikke prosjekter i offentlige rom, gjerne interaktive som involverer publikum. Har i utvalgte prosjekter samarbeidet med forskere innen ulike fagfelt. Eksempelvis ble hun invitert av Golden fabrikken i New York State til å utforske nye typer maling og medier og har utviklet en egen maleteknikk med iriserende og transparente medier på ulike underlag, som samspiller med og skifter i forhold til lyset i omgivelsene. 

Av publikasjoner nevnes bøker omkring tema farge, lys, design, kommunikasjon, som hun har utgitt på Gyldendal forlag og Fagbokforlaget, benyttet blant annet som pensum i videregående skole og i høgskolesektoren. Hun har også hatt undervisningsopplegg, holdt workshop og foredrag mot ulike målgrupper.

Yttredals arbeider er vist på separat- og gruppeutstillinger både i Norge og i utland, som blant annet New York, Seattle, Miami, Paris, Rio de Janeiro, Osaka, Helsinki. I Norge har hun blant annet stilt ut i Kunstnerforbundet, Tegnerforbundet, Kunsthall Oslo, Galleri Arctandria, Galleri Briskeby,  Galleri Brandstrup, Kunstmuseet KUBE (Ålesund), Nord-Trøndelag Fylkesgalleri (Namsos), Hamsungalleriet (Tranøy), mm. og har deltatt på en rekke kollektive - og nasjonale utstillinger. Har mottatt en rekke stipendier, er innkjøpt av offentlige institusjoner og innlemmet i Dr.Sonjas Kunstsamling.

Blant fremtidige prosjekter hun jobber med nevnes bok om sitt kunstnerskap i samarbeid med kunsthistoriker Tone Lyngstad Nyaas,  separatutstilling i galleri Røed, Jeløy, videreutvikling en værskulptur,  og et prosjekt med tema Ibsen på Haugar Kunstmuseum som hun er invitert til å delta i.

Blant utsmykninger Yttredal har ferdigstilt nevnes den 10 m lange utsmykningen med utgangspunkt i verdens nordligste skog av dunbjørk som vi finner i Finnmark, hvor maleriet “Landskap fra Finnmark” med iriserende medier på akrylglass montert direkte på glassfasade ved Kirkenes Snowhotel, forandrer karakter i samspill med naturen. Utsmykningen ”Enn om vi kledde fjellet?”, bestående av 45 verker, ble innviet  i anledning den nasjonale markeringen av Bjørnsonåret ved Seilet Hotell i Molde. Lysskulpturen ”Wind-Eye”, bestilt av Kunstpark Tranøy, med glasskule som Yttredal laget på Hadeland Glassverk, ble avduket og permanent plassert på utsiktspunktet Loshaugen i Hamsuns rike, i anledning jubileet Tranøy Fyr 150 år. For lysinstallasjonen «Et års lyssyklus på Paleet», for fire innganger ved Paleet Karl Johan, Oslo, mottok Yttredal Kultur og Næringprisen. Den nyeste lysskulpturen 5 m høy «Sjøhest» , en del av prosjektet «Koralrev, der nytt liv blir skapt» stiger opp av havet ved Slemmestad brygge og forandrer seg i takt med himmelen og havet.

Utdrag fra essay til utstillingskatalog, av kunstkritiker Lars Elton: "Sjelden ser vi bilder som i samme grad fanger naturopplevelser helt på kanten. Calina Pandele Yttredal er en særpreget kunstner. Hun har en solid bakgrunn med flere banebrytende utsmykkingsprosjekter. Som maler har hun utviklet en teknikk som gir bildene en helt spesiell karakter."

http://calinapandeleyttredal.com/

1454ccf075bc2b06ddc94e42e0ce8896b1834ca0
bottom of page