top of page

DAGNY HALD

Dagny Hald (1936-2001) var en norsk keramiker og grafiker. På 1960-tallet bidro hun kraftig til kvalitetshevingen av norsk keramikk.

Hun ble utdannet innen keramikk ved Accademia dei Belle Arti i Roma (1951) og ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, senere innen grafikk (1952–1955).

I 1956 inngikk hun ekteskap med Finn Hald, og sammen etablerte de verksted i Son. Under samarbeidet med sin ektemann var det gjerne han som dreide eller modellerte gjenstandene, mens hun glaserte og dekorerte dem.

Tidlig på 1960-tallet dukket fantasirike dyre- og menneskeskulpturer opp i parets formrepertoar. Det som kjennetegnet disse arbeidene var en utstrakt skulptural forståelse. Flodhester, naive kvinneskikkelser og figurer av mytologisk karakter var frodig modellert, mens glasuren tonet noe ned det ekspressive uttrykket.

Tekst hentet fra https://snl.no/Dagny_Hald

Bro-bro-brille

Bro-bro-brille

KJØP KUNSTEN HER:

bottom of page