FRANK BRUNNER

Frank Brunner er født i Kristiansand i 1971. Han er utdannet ved Statens kunstakademi i Oslo, Ilija Repin-akademiet i St. Petersburg, Russland, og Yale University, hvor han tok sin mastergrad i 2000. Frank Brunner hadde sin første separatustilling på Stenersenmuseet i 2001, siden det har han stilt fast ut ved Galleri Haaken i Oslo (2009, 2007, 2005, 2003, 2001).

Frank Brunner har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland, blant annet ved Galerie Zidoun i Paris (2009), Høvikodden kunstsenter (2004), Haugar kunstmuseum (2002, 2008), Drammen kunstmuseum (2008), Cynthia Broan Gallery i New York (2005), Sørlandets kunstmuseum (2005), og Stiftung Stadtmuseum Berlin, Ephraim Palais i Berlin (2004).

Det flyktige går igjen i Frank Brunners motiver, stille øyeblikk som eksisterer her og nå og er borte igjen i neste sekund. Ofte skildret gjennom stemningsbærende lys, skygger og speilinger.

Under Frank Brunners store debututstilling på Stenersenmuseet i 2000 ble alle maleriene i serien New Haven kjøpt opp av Galleri Haaken. Siden har han vært fast tilknyttet Galleri Haaken og stilt ut i anerkjente gallerier i både USA og Europa. Brunners malerier finnes i offentlige og private samlinger både nasjonalt og internasjonalt. I Norge har han blant annet stilt ut på Henie Onstad Kunstsenter og Stenersenmuseet, og i 2012 hadde han en stor soloutstilling på Haugar Vestfold Kunstmuseum.

Grafikk er en viktig del av Brunners kunstnerskap og han arbeider med stor håndverksmessig presisjon. Ikke sjelden blander han ulike grafiske teknikker i ett og samme trykk, noe som gir en dybdevirkning og en taktilitet som forsterker det visuelle uttrykket.

Brunner er på evig jakt etter å kombinere motsetningene mellom det beregnede uttrykk og det impulsive anslaget. Selve motivene har også ofte en tvetydighet i seg, de balanserer mellom det urbane og det rurale, mellom kultur og natur. I enkelte motiver ser vi spor av mennesker, men i de fleste kan vi kun ane at mennesker ikke er så langt unna.

Bildene uttrykker noe bakenforliggende, betrakteren blir tatt med inn i en verden der man selv må fullføre historien.

www.frankbrunner.com

Frank_Brunner_-_En-Gedi_I,_håndkolorert