GUNNAR AUNE

Gunnar Aune (f. 1944) er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo (1967–70). Gunnar Aune har vært lærer i frihåndstegning på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Han har en rekke utsmykninger bak seg, blant annet i Vålerenga kirke (1978) og Vestby Rådhus (2001). Han er innkjøpt blant annet av Norsk kulturråd, Nasjonalmuseet, Norges bank og Finansdepartementet.

Gunnar Aune er en nestor innen tegning i Norge og har konsekvent dyrket kulltegningen som sitt medium. Han har brukt lang tid på å finne frem til nettopp den teknikk som passer hans uttrykk. Motivene er alltid tegnet på Hanemühle papir som har en karakteristisk lett gulaktig karakter. Typisk for Aune er hvordan han lar motivet være omgitt av tomrom og befinne seg sentralt i formatet. Motivene fremstår som løsrevet fra sin kontekst. Det er som om ingenting skal få lov til å forstyrre selve motivet, samtidig som rommet rundt fremstår som nesten like viktig som figuren.

Gunnar Aune har gjennom hele sitt kunstnerskap holdt fast på figuren. Figurene har utgangspunkt i ulike forelegg som avisutklipp og kunstnerens egne skisser. Slik bygger de på inngående studier og observasjon av mennesker med skissen til grunn. Han har en egen forkjærlighet for detaljer, eksempelvis nyansene i et klesplagg, et draperi eller de komplekse linjene i en fabrikkbygning.
Kulltegningene hans har motiv som eksempelvis arkitektur, trær, ruiner og ulike figursammenstillinger. Verkene viser Aunes eminente strek og drevne beherskelse av kullstiften. Klassiske motiv, teknisk dyktighet og respekt for tegningens og arkets karakter preger hans kunstnerskap.

ryttere 68x53 litografi.jpeg

Ryttere 68x53 cm litografi

KJØP KUNSTEN HER: