top of page

LINE SCHJØLBERG

Line Schjølberg (f. 1965) holder til i Oslo, og arbeider med maleri, grafikk og skulptur. Hun har utdannelse fra Det tverrfaglige kunstinstitutt, samt flere etterutdanningskurs ved Kunsthøyskolen i Oslo. Hun har hatt separatutstillinger på blant annet Galleri A, Ålesund Kunstforening, Galleri Svae og Oslo Prosjektrom. Hun har vært med på kollektivutstillinger ved Henie Onstad Kunstsenter, Kunst rett vest, Bærum Kulturhus og Bærum Kunstforening.

Schjølberg sine bilder har ofte uskyldige og figurative motiv, gjerne barn som leker eller andre idylliske situasjoner. Bildene er drømmeaktige og det kan ofte være en følelse av at noe er uforklart eller gjemt bak en fasade.

 

"Jeg arbeider i et figurativt, poetisk formspråk der jeg er opptatt av komposisjon, stemning og atmosfære. Jeg er interessert i flatens muligheter for å skape illusjon av dybde og rom, og som et virkemiddel for å kunne si noe om de psykologiske mellomrommene i tilværelsen; det synlige og det usynlige, det virkelige og det uvirkelige. Innholdsmessig rommer arbeidene ofte en tvetydighet med ulike hint om noe uforklart. Det kan være hverdagslige situasjoner, men med en undertone av noe foruroligende. Samtidig står det drømmeaktige sentralt, og jeg søker å skape en dualitet i mine arbeider. De ofte poetiske, idylliske scenene som utspiller seg har en usikkerhet i seg, noe ulmer under overflaten. I motivkretsen ser ser vi ofte barn som går igjen. Barn som historiefortellere, kan vekke personlige assosiasjoner og være døråpnere til lukkede rom i en selv."                                     


 

 

w=540,h=360.jpeg

CV Line Schjølberg

UTDANNELSE / EDUCATION:

2015: Kunsthistorie, KHIO
2010: Etterutdanningskurs for kunstnere, KHIO 2007: Etterutdanningskurs for kunstnere, KHIO 2004-2001: Det Tverrfaglige Kunstinstitutt 2001-1999: Studier under W. Gisholt 1987-1985: Designskolen Wolff
1985-1984: I.P.A. Tegning/Form/Farge

SEPARATUTSTILLINGER / SOLO EXHIBITIONS:

2019 : Nord-Trøndelag Kunstmuseum – Namdalstipendiat 2019 2019 : Gulden Kunstverk – Crossroads
2018 : Galleri EKG, Hamar – Paradis
2017: Galleri SG, Trondheim – Paradis

2016: Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival – Årets festival kunstner – Kristiansund kunstforening
2015: Galleri EKG, Hamar
2014: Bærum Kulturhus – Usynlige spor – kuratert av Monica Holmen ved Akershus Kunstnersenter

2014: Galleri A – Usynlige spor
2013: Galleri Brevik – Idyll II
2012: Galleri Henrik Gerner – Dissonans
2012: Galleri A, Oslo – Idyll
2011: Sandefjord Kunstforening – På ubestemt tid III 2011: Galleri Svae – På ubestemt tid II
2011: Bodø Kunstforening – På ubestemt tid I
2010: Ålesund Kunstforening
2009: Oslo Prosjektrom
2008: Kunstnerhuset Gvarv
2004: Bærum kulturhus
2004: Galleri G

GRUPPEUTSTILIINGER / GROUP EXHIBITIONS:

2020: Galleri A, Oslo – A-Laget Jul
2020: Galleri Heike Arndt, Kettinge, Danmark – Scout exhibition

2020: Kunst rett vest – Tofte


2020: Galleri Heike Arndt, Berlin – Fresh Legs 2020 – Juryert, internasjonal gruppeutstilling
2020: Bærum kunsthall – Bærumsutstillingen – Juryert gruppeutstilling 2020: Galerie Menil8, Paris – Trancendance – Knot the artist collective 2019 : Raum fur drastische Masnahmen, Berlin
2019 : Kunst rett Vest, Henie Onstad kunstsenter
2019 : Galleri A – Skåtøy, Kragerø
2019: Bærum Kunsthall – Bærumsutstillingen – Juryert gruppeutstilling 2018 : Ministry of Nomads / Galleri A, London – Northern perspective 2018 : Galleri Heike Arndt, Berlin – Fresh Legs 2018 – Juried exhibition 2018 : Bærum Kunsthall – Bærumsutstillingen – Juryert gruppeutstilling 2018 : Kunst Rett Vest – Drammen kunstmuseum
2018 : Galleri A – Jubileumsutstilling
2017: Galleri A, vinter A-laget, Oslo
2017: Kunst Rett Vest, Fossekleiva kultursenter
2017: Galleri A, sommer A-laget, Oslo
2016 : ØSTLANDSUTSTILLINGEN
2016: Khåk Kunsthall – Desemberutstillingen
2016: Galleri Oxholm, København – Award Exhibition

2015: Bærum Kunsthall – Bak fasaden. Sårbarhetens landskap II, kuratert av Hilde Mørch

2015: Kunst Rett Vest – Henie Onstad Kunstsenter
2015: Galleri A – sommer A-laget
2014: Kunst Rett Vest – Fossekleiva Kultursenter
2014: Bærum Kunstforening – Pust -Juryert gruppeutstilling
2014: ØSTLANDSUTSTILLINGEN

2014: NOoSPHERE Arts – New York – Juryert gruppeutstilling

2013: Bærum Kunstforening – Byrom og andre rom

2013: Gulden Kunstverk – Den store maleri utstilling

2013: Kunst Rett Vest – Arena Vestfossen

2012: Bærum Kunstforening – 1001 Natt

2012: Galleri Brevik – Jubileumsutstilling
2012: Galleri Trafo – Kunst Rett Vest
2012: Henie Onstad Kunstsenter – Lost Garden-Landskapsprosjekt 2012: Bærum Kulturhus -» Labyrint» Juryert gruppeutstilling
2012: Maerz Contemporary – Molde
2011: Bildende kunstnere I Bærum, Galleri Odonata – Sirkel Sirkel 2011: Kunst Rett Vest – Vognhallene Sundland/Drammen
2010: Fornebu Interactive Flagproject – Landskapsprosjekt
2010: Galleri Sundvolden – Kunst Rett Vest
2010: Sound of Mu, Oslo – Høstsalong

2010: Bærum Kunstforening – Ansikt
2009: Galleri Odonata – To kunstnere sammen
2009: Bærum Kunstforening – «Lyspunkt»
2009: Galleri Trafo – Kunst Rett Vest
2008: Henie Onstad Kunstsenter – Landskapsprosjekt «50x50x50» 2008: Bærum Kunstforening – «Levende landskap»
2008: Kristiansund Kunstforening
2008/2007: Galleri Gann
2008/2007: Galleri Henrik Gerner
2008/2007: Galleri Ramfjord – jubileumsutstilling
2006/2005: Galleri Steen
2004/2003: Henie Onstad Kunstsenter – temautstilling Peer Gynt 2003: Rådhusgalleriet, Oslo Rådhus
2001: Galleri Bogstad Gård

STIPEND / SCHOLARSHIP:

2019: Namdalstipendiat 2019
2016: Statens Utstillingsstipend – Kulturrådet (Arts Council Norway) 2015: Bærum kommunes Kulturstipend
2009: Billedkunstnerenes Vederlagsfond – ettårig arbeidsstipend 2005: Johs. Vinjums Legat
2003: Bærum Kommunes kunstpris
2003: Rolf Daldorffs Legat

INNKJØP / PURCHASE:

2020: Bufetat region Midt- Norge
2020 : Namsos sykehus Nord-Trøndelag 2017: Norsk Havforskningsinstitutt 2015: St. Olavs Hospital, Trondheim 2015: Bufetat, Hamar
2015: TredjepartAS
2010: Lønnås bo og behandlingssenter 2006/05/04: Allianceapotekene
2004: Boston Consulting Group
2003: Bærum kommunes Kunstsamling 2003: NavigaAS

UTSMYKNING / PUBLIC COMMISSION:

2020 : Skigaarden, Hemsedal 2015/2016/2017: Skigaarden, Hemsedal 2007: Teco Maritime AS
2004: Moss Tingrett
2003: Blommenholm skole

BOKOMSLAG / BOOKCOVER:

2009: «Budbæreren» Roman av Håkon Bravinger

VERV / POSITION STYRINGCOMMITTEE:

2014 – 2009: Medlem av styret i BKIB (Bildende kunstnere I Bærum) 2014-2017: Styreleder i BKIB
2014-2017: Initiativtager/etablerer av Bærum Kunsthall som styreleder og med styret i Bkib

MEDLEM AV / MEMBER OF:

NBK ( Norske billedkunstnere)
BKIB (Bildende kunstnere I Bærum), BOA (Billedkunstnerene I Oslo og Akershus)

 

bottom of page