top of page

ROAR KJÆRNSTAD

Roar Kjærnstad (f. 1975) er utdannet ved Nansenskolen Lillehammer Kunstfaglinje Grunnutdanning i maleri 1996-1997, og Det Kongelige Fordypning i Maleri Antwerpen, 2001-2004.

Roar Kjærnstad har hatt store utstillinger som kunstmaler både innenlands og utenlands. I Den siste store separatutstillingen i Sagbladfabrikken på Hamar, (2018), høstet kunstneren lovord av kritikerne, hvor Tommy Olsson sin anmeldelse i Klassekampen skriver om bredden av hans virksomhet som billedkunsnter fremvises. 

"Her erfarer vi Kjærnstads bruk av ulike medium, fra maleri, tegning, litografi, tresnitt til monotypier. Det gjennomgående uttrykket i utstillingen er ekspressivitet som forener abstraksjon og figurasjon. Et kjennetegn ved Kjærnstads virke er nemlig utforskningen av tilfeldighetene som oppstår under den kunstneriske prosessen."

Et kjennetegn i Roar Kjærnstads billeduttrykk er utforskningen av tilfeldighetene som oppstår under den kunstneriske prosessen. Dette er noe som særlig preger maleriet. Uttrykket i maleriet Roar Kjærnstad jobber med, er en ekspressivitet som forener abstraksjon og figurasjon. Det fragmentariske står sentralt i bildene. 

Flyktige øyeblikk av en hendelse eller et forefall. Det kan være mennesker, møter og gamle husvegger med slitte gamle trepaneler som er preget av år med generasjoner og historie. Kjærnstad improviserer ofte over samme tema, det fører til en bevegelse i forskjellige retninger, men med felles utgangspunkt.

Les mer: kjernstad.com

kjernstad.jpeg
bottom of page