top of page

TEPPO VALKAMA

Teppo Valkamas foto på lerret har ofte malerisk uttrykk. Kunstneren jobber fritt med elementer, teknikker og bildene blir både konkrete og abstrakte,  der drømmer får spillerom. Uttrykket beveger seg i grenselandet: vakkert - dystert, rolig - urolig, harmoni - disharmoni, lyst - mørkt, glad - trist... Disse motpolene er ofte flettet sammen i hvert enkelte bilde. Teppo bruker lang tid i arbeidet og mener at bildet er ikke ferdig før den nære kontakten til utgangspunktet er borte og bildet har fått eget uttrykk og er fri for tolkninger.

Teppo Valkama og Arne Samuelsen er samboere i Dörnbergerhuset i Son, oppkalt etter maleren Carl Johannes Andreas Adam Dörnberger (1864-1940). Der har de delt atelier i 20 år. 

teppo valkama.jpg
Teppo Valkama
bottom of page