top of page

RAGNHILD WIK - keramiske objekter
VIBEKE JERKAAS - maleri

6. APRIL - 28. APRIL 2024

Galleri Soon Facebook Banner.png

BEVEGELSER

 

Vibeke Jerkaas og Ragnhild Wik deler en lidenskap for å formidle de subtile nyansene av bevegelse i sitt arbeid. Sammen utforsker de grensene mellom indre og ytre bevegelser, og deres kunstverk er en påminnelse om vår tilknytning til både den menneskelig sfæren og naturen som omgir oss. Gjennom sine unike uttrykk formidler de budskapet om enhet, og minner oss om at hvert øyeblikk er en del av den evige strømmen av liv.

 

RAGNHILD WIK

 

Ragnhild Wik (f. 1969) la­ger uni­ke keramiske kunst og bruksobjekter. Objektene bæ­rer preg av en le­ken, ufull­kom­men og fryktløs til­nær­ming til ma­te­ria­lene. Arbeidsglede, kunstnerisk frihet, det å skape med egne hender, samt læring og videreutvikling gjennom å jobbe fritt, bryte regler, utforske og eksperimentere med ulike teknikker og materialer er det som driver henne i sitt kunstnerskap.

 

 

VIBEKE JERKAAS

Billedkunstner Vibeke Jerkaas har master fra Statens Håndverk- og Industriskole og har flere workshops og kurs med blant annet Morten Krogvold, Jannik Abel, Corine Pagny og Helle Kareem.

 

"Mine arbeider i maleri, trykk og tegning kretser rundt menneske og natur. Minner og observasjoner fra naturen og erfaringer og sanseopplevelser fra det menneskelige dekonstrueres og rekomponeres. Emosjoner transformeres til form, rytme og bevegelse og gjenskapes i visuelle uttrykk. 

 

Jeg undersøker hvordan fargene fra naturen påvirker uttrykket i et portrett. Og jeg forsker på hvor mye eller lite tegning som skal til for å skape gjenkjenning.

 

Mine prosjekter handler om å finne inn til noe elementært, naturlig og ekte. Jeg ønsker å bevege noe i kjernen av det menneskelige, med håp om at det kan lede til en sterkere tilknytning til det som er nært og viktig i livet.

Naturen gir balanse og er en motvekt til alt som skjer utenfor oss. For meg er naturen et hellig sted der jeg finner ro og styrke. I naturen blir kretsløpet så tydelig: at alt er skapt av det samme og skal bli det samme igjen. Naturen minner oss på hvordan alt henger sammen i en uendelig helhet"

- Vibeke Jerkaas

bottom of page